Ασφάλεια οχημάτων

Υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα κάλυψης τα οποία είναι η ευθύνη έναντι τρίτου και είναι υποχρεωτική βάση νομοθεσίας, η ευθύνη έναντι τρίτου και επιπλέον πυρκαγιά και κλοπή και τελικά η περιεκτική κάλυψη.


Ευθύνης Έναντι Τρίτων
Υποχρεωτική ασφάλιση βάση νομοθεσίας. Προσφέρεται κάλυψη για την ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι πρόκλησης ζημιάς ή απώλειας σε τρίτα πρόσωπα αναφορικά με περιουσία ή σωματική βλάβη ή θάνατο.

Ευθύνης Έναντι Τρίτων, Πυρός Και Κλοπής
Παρέχει εκτός της υποχρεωτική ασφάλισης έναντι τρίτων, επιπλεόν απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα που προκαλείται από φωτιά και κλοπή ή προσπάθεια κλοπής.

Περιεκτική
Πέραν της υποχρεωτικής κάλυψης έναντι τρίτων και επιπλέον από φωτιά ή κλοπή, η περιεκτική ασφάλιση καλύπτει ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα που προκαλείται από ατύχημα.

Προσφέρεται ένα εξειδικευμένο πακέτο καλύψεων όπως:

Οδήγηση άλλου οχήματος
Πέραν της οδού
Ευθύνη επιβατών
Σπάσιμο ανεμοθώρακα
Ενοικίαση οχήματος
Προστασία εκπτώσεων λόγω ατυχημάτων
Κάλυψη φυσικών φαινομένων
Ρυμουλκούμενο
Προσωπικά ατυχήματα οδηγού
Οδική βοήθεια
Φροντίδα ατυχήματος
Αντικατάσταση με καινούριο
Προσωπικά Ατυχήματα Εξουσιοδοτημένου Οδηγού (€3.500)
Απώλεια ή Ζημιά σε Προσωπικά Αντικείμενα του Ασφαλισμένου (€500)
Απεργία, Ανταπεργία, Οχλαγωγία και Πολιτική Αναταραχή
Αντικατάσταση του Μηχανοκίνητου Οχήματος με Καινούργιο
Έξοδα Υπεράσπισης (€3.000)