Ασφάλεια ζωής και υγείας

Το πολυτιμότερο αγαθό είναι η ζωή και η υγεία του ανθρώπου. Επιλέγοντας ένα από τα διαφορετικά σχέδια που προσφέρουμε κάποιος μπορεί να λύσει τις μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες ανάγκες του (σπουδές παιδιών, σύνταξη, κάλυψη και αποταμίευση).

  • Ασφάλεια Ζωής
  • Επενδυτικά Σχέδια
  • Σπουδαστικά Σχέδια
  • Συνταξιοδοτικά Σχέδια
  • Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
  • Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής

1. Ασφάλεια Ζωής
Με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο η Απλή Ασφάλεια Ζωής σας παρέχει ψηλή κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Επιπρόσθετα Ωφελήματα
Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Εισόδημα Ανικανότητας
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
Ωφέλημα Σοβαρών Ασθενειών
Απευθύνεται σε εσάς που θέλετε να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας με τον οικονομικότερο τρόπο.

2. Επενδυτικά Σχέδια
Ένα Επενδυτικό Σχέδιο Προσφέρει:
Ασφαλιστική κάλυψη θανάτου από οποιαδήποτε αιτία
Επένδυση των χρημάτων σε ταμεία τα οποία εσείς επιλέγετε
Δυνατότητα αυξομείωσης των ασφαλίστρων ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Δυνατότητα μερικής ή ολικής εξαγοράς του συμβολαίου μετά τον τρίτο χρόνο
Φοροαπαλλαγή ασφαλίστρων
Δικαίωμα κατάθεσης εφάπαξ ποσού
Δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας του συμβολαίου (εκτός αν είναι ισόβιο) χωρίς να πληρώσετε επιπρόσθετα ασφάλιστρα
Δυνατότητα προσθήκης των πιο κάτω συμπληρωματικών ωφελημάτων:
Απλή Ασφάλεια Ζωής
Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Εισόδημα Ανικανότητας
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
Major Medical
Ωφέλημα Σοβαρών Ασθενειών
Ωφέλημα Αύξησης Ασφαλίστρου
Η διάρκεια και τα ωφελήματα που προσφέρονται εξαρτώνται από το είδος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου που θα επιλεγεί.

Απευθύνεται σε εσάς που ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης προσφέροντας σας λύσεις σε πολλές προσωπικές και οικογενειακές σας ανάγκες.

3. Σπουδαστικά Σχέδια
Ένα σπουδαστικό πρόγραμμα εξασφαλίζει τις σπουδές του παιδιού σας ότι κι αν συμβεί. Ανήκει αποκλειστικά στο παιδί αφού δεν παρέχεται οποιοδήποτε δικαίωμα εξαγοράς.

Χαρακτηριστικά:
Σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μερικής ή ολικής ανικανότητας του γονιού η Εταιρεία αναλαμβάνει τη συνέχιση της πληρωμής των ασφαλίστρων.
Στηρίζεται οικονομικά το παιδί σε περίπτωση απώλειας ζωής του γονιού.
Στη λήξη το παιδί έχει δικαίωμα όπως η αξία εξαγοράς του συμβολαίου να αποπληρωθεί είτε εφάπαξ είτε με ετήσιες δόσεις.
Απευθύνετε σε εσάς που ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία μεσοπρόθεσμου κεφαλαίου μέσω συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης για να καλύψετε τις σπουδές των παιδιών σας.

4. Συνταξιοδοτικά
Ένα επενδυτικό Σχέδιο Σύνταξης που χαρίζει οικονομική ανεξαρτησία σ΄ ένα σημαντικό στάδιο της ζωής του κάθε ανθρώπου. Το σχέδιο συνδέεται με μετοχικές μονάδες η αξία των οποίων μετατρέπεται σε σύνταξη που καταβάλλεται μηνιαίως στο συνταξιοδοτούμενο.

Οι επιλογές καταβολής της σύνταξης είναι:

  • Καταβολή μηνιαίας σύνταξης εφ΄ όρου ζωής μέχρι το θάνατο
  • Καταβολή μηνιαίας σύνταξης με εγγυημένη περίοδο 5 χρόνων
  • Καταβολή μηνιαίας σύνταξης με εγγυημένη περίοδο 10 χρόνων

Μεταβίβαση μέχρι και 75% των ωφελημάτων σε εξαρτώμενο άτομο και η σύνταξη αρχίζει να πληρώνεται μηνιαία στο άτομο αυτό μετά από απώλεια ζωής του συνταξιοδοτουμένου και συνεχίζει καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του εξαρτώμενου ατόμου.

* Σε περίπτωση εγγυημένης περιόδου και σε περίπτωση απώλειας ζωής του δικαιούχου πριν τη συμπλήρωσή της, συνεχίζεται η καταβολή σύνταξης στους κληρονόμους του.

Χαρακτηριστικά:
Δεν παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς ή δανειοδότησης
Σε περίπτωση θανάτου πριν τη συνταξιοδότηση καταβάλλεται στους κληρονόμους η αξία των μονάδων.
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας πριν το 60ο έτος, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει καταβολή μειωμένης σύνταξης χωρίς να πληρώσει περαιτέρω ασφάλιστρα.
Διάρκεια σχεδίου από 10-45 χρόνια.
Φοροαπαλλαγή ασφαλίστρων.
Αυξομείωση ασφαλίστρων ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Επένδυση των χρημάτων σε ταμεία τα οποία εσείς επιλέγετε.
Απευθύνετε σε εσάς που ενδιαφέρεστε να έχετε οικονομική άνεση στα χρόνια της συνταξιοδότησης, δημιουργώντας ένα σεβαστό κεφάλαιο μακροπρόθεσμα μέσω συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης.

5. Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
Προσφέρονται 3 διαφορετικά σχέδια εκ των οποίων το ένα απευθύνεται σε φοιτητές.

Το κάθε σχέδιο προσφέρει διαφορετικά χρονιαία όρια για κάθε μέλος και η χρέωση είναι ανάλογη του σχεδίου και της ηλικίας του κάθε μέλους.

Επιλογές Σχεδίου:
Μπορεί να γίνει επιλογή Βασικής Κάλυψης η οποία καλύπτει μόνο έξοδα εσωτερικού ασθενή και Ευρείας Κάλυψης η οποία καλύπτει επιπλέον έξοδα εξωτερικού ασθενή (δηλαδή επισκέψεις σε ιατρούς και φάρμακα).

Χαρακτηριστικά:
Επιλογή γνωμάτευσης ή θεραπείας σε οποιαδήποτε χώρα εντός της γεωγραφικής ζώνης που επιλέγετε αρχικά.
Απευθείας διακανονισμό από την εταιρεία για θεραπεία σε συμβεβλημένα νοσοκομεία ή κλινικές τόσο σε Κύπρο όσο και σε εξωτερικό. Σε περίπτωση μη συμβεβλημένου νοσοκομείου ή κλινικής μπορεί αν συμφωνηθεί προηγουμένως να γίνει επίσης απευθείας διακανονισμός.
Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για αποχώρηση από το Σχέδιο.
Βασικά Ωφελήματα:
Οι χρεώσεις των γιατρών και τα φάρμακα αποζημιώνονται πλήρως δεδομένου ότι αυτές δεν ξεπερνούν το χρονιαίο όριο και τα συνήθη και εύλογα έξοδα για παρόμοιες παθήσεις.
Καλύπτει Διαγνωστικές Εξετάσεις και Φυσιοθεραπεία, Χειροπρακτική, Οστεοπαθητική και Ομοιοπαθητική Θεραπεία, Βλάβη σε Δόντια από Ατύχημα και Ψυχιατρική Ασθένεια.
Καλύπτει νεογέννητα βρέφη συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκ γενετής ασθενειών, εφόσον προστεθούν στο σχέδιο των γονέων τους μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία γέννησής τους.
Απευθύνεται σε όλους εσάς που ζείτε ή εργάζεστε στην Κύπρο και που θέλετε να έχετε την καλύτερη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, όπου και όποτε τη χρειαστείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εταιρεία ανάλογα από τις ανάγκες που δημιουργούνται πιθανόν να δημιουργεί νέα προαιρετικά πακέτα ωφελημάτων.

6. Ομαδικές Ασφαλίσεις
Τα χαρακτηριστικά του:
Παρόλο που το Σχέδιο προσφέρεται σε ομαδική βάση, το κάθε μέλος έχει το δικό του ατομικό συμβόλαιο και είναι ο δικαιούχος αλλά και ο διαχειριστής του δικού του σχεδίου. Το γεγονός ότι το Σχέδιο προσφέρεται σε ομαδική βάση σας επιτρέπει να εξασφαλίσετε επιπρόσθετα ωφελήματα όπως:

Επένδυση πρώτου χρόνου
Χαμηλές χρεώσεις
Αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου χωρίς περιορισμό για ελάχιστο ποσό αύξησης
Δικαίωμα εξαγοράς από τον πρώτο χρόνο
Διάρκεια σχεδίου από 10 μέχρι 45 χρόνια
Δεν καταβάλλεται δικαίωμα ασφαλιστηρίου
Δυνατότητα προσθήκης Συμπληρωματικών Ωφελημάτων
Δυνατότητα επιλογής καταβολής του ποσού λήξεως σε εφάπαξ ποσό ή μηνιαία σύνταξη ή συνδυασμός των δύο
Δυνατότητα καταβολής εφάπαξ ασφαλίστρων
Φοροαπαλλαγή ασφαλίστρων
Σημειώστε ότι σε περίπτωση που ο εργοδότης θα συμβάλει στην πληρωμή του ασφαλίστρου τότε του παρέχεται το δικαίωμα εκχώρησης των συμβολαίων καθώς και σύναψης συμφωνίας με τους εργοδοτουμένους του για περιορισμό οποιονδήποτε παροχών από το συμβόλαιο. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρεία για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση στα συμβόλαια θα πρέπει να έχει τη γραπτή αποδοχή του εργοδότη.

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις δυνατό να προσφερθούν από τους εργοδότες προς τους εργοδοτούμενους τους είτε μέσω ενός συνδέσμου προς τα μέλη του είτε μέσω ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού προς τους πελάτες τους.

Απευθύνεται σε ομάδες ατόμων που επιζητούν τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω επένδυσης για να το χρησιμοποιήσουν για προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες όπως είναι η συνταξιοδότηση.