Ομαδικές Ασφαλίσεις

Διάφορα σχέδια κατάλληλα για μια ομάδα ανθρώπων που εργάζεται μαζί ή που συμμετέχει σε ένα κοινωνικό σύνολο. Προσφέρουμε καλύτερους όρους και καλύτερες τιμές.
Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ομαδικές ασφαλίσεις σε εταιρείες ή και οργανωμένα κοινωνικά σύνολα όπως:

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων
Ομαδική Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
Ομαδική Ασφάλιση Ζωής
Ομαδικό Επενδυτικό Σχέδιο (Συνταξιοδοτικό)
Μπορούμε να δώσουμε προσφορά ανάλογα από τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετέχουν και το ύψος των καλύψεων.

Αν ενδιαφέρεστε για το προσωπικό της εταιρείας σας ή και τα μέλη του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκετε και θέλετε να επωφεληθείτε καλύτερων τιμών ζητήστε τώρα προσφορά.