Πυρός και Κλοπής Κατοικιών

Απλή ασφάλεια Πυρός Κατοικίας, Εξοχικού

Καλύψεις:

Φωτιά, Κεραυνός ή Αστραπή

Φωτιά από Δάσος

Φωτιά από Βραχυκύκλωμα

Καπνός από Φωτιά

Έκρηξη

Σεισμός ή Ηφαιστειογενής Έκρηξη

Θύελλα ή Καταιγίδα και Πλημμύρα

Πρόσκρουση στα Κτίρια

Πτώση Αεροσκάφους

Τυχαία Διαφυγή Υδάτων ή Πετρελαίου Θέρμανσης


Κλοπή Κατοικίας, Εξοχικού

Προσφέρεται κάλυψη για ζημιά ή απώλεια που προκαλείται τόσο στο κτίριο όσο και στο περιεχόμενο του ασφαλιζομένου από διάρρηξη και η οποία χαρακτηρίζεται από βίαιη είσοδο ή έξοδο.


Υπερασφάλεια Κατοικίας (επιλογή πακέτων ωφελημάτων)

Βασικές Καλύψεις:

Φωτιά, Κεραυνός ή Αστραπή

Φωτιά από Δάσος

Φωτιά από Βραχυκύκλωμα

Καπνός από Φωτιά

Έκρηξη

Σεισμός ή Ηφαιστειογενής Έκρηξη

Θύελλα ή Καταιγίδα και Πλημμύρα

Πρόσκρουση στα Κτίρια

Πτώση Αεροσκάφους

Τυχαία Διαφυγή Υδάτων ή Πετρελαίου Θέρμανσης

 

Επιπρόσθετες καλύψεις ανάλογα με το πακέτο επιλογής

Διερευνητικά Έξοδα Εντοπισμού Βλάβης σε Σωλήνες

Αξία Απολεσθέντος Ύδατος ή Πετρελαίου Θέρμανσης

Αστική Ευθύνη

Έξοδα Προσωρινής Στέγασης

Έξοδα Αμοιβής Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών

Έξοδα Απομάκρυνσης Ερειπίων

Τυχαία Θραύση Καθρεφτών

Προσωπικά Ατυχήματα (Για τον Ασφαλισμένο και το/τη σύζυγο)

Τρόφιμα, Ποτά και άλλες Προμήθειες

Χρήματα

Περιεχόμενα σε Εξωτερικούς Χώρους

Τυχαία Ζημιά σε Εξωτερικές Κεραίες Τηλεοπτικής ή Δορυφορικής Λήψης και σε Εξωτερικές Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας

Τυχαία Πτώση:

(α) Δένδρων ή κλαδιών, εξαιρουμένης τυχαίας πτώσης που προκαλείται από κλάδεμα.

(β) Πασσάλων ηλεκτρισμού ή τηλεπικοινωνίας

Κακόβουλη Ζημιά

Οχλαγωγίες, Εργατικές ή Πολιτικές Αναταραχές, Απεργίες ή Ανταπεργίες

Αντικατάσταση Περιεχομένων με Καινούργια