Πυρός και Κλοπής Κατοικιών

Απλή ασφάλεια Πυρός Κατοικίας, Εξοχικού
Καλύψεις:
Φωτιά, Κεραυνός ή Αστραπή
Φωτιά από Δάσος
Φωτιά από Βραχυκύκλωμα
Καπνός από Φωτιά
Έκρηξη
Σεισμός ή Ηφαιστειογενής Έκρηξη
Θύελλα ή Καταιγίδα και Πλημμύρα
Πρόσκρουση στα Κτίρια
Πτώση Αεροσκάφους
Τυχαία Διαφυγή Υδάτων ή Πετρελαίου Θέρμανσης

Κλοπή Κατοικίας, Εξοχικού
Προσφέρεται κάλυψη για ζημιά ή απώλεια που προκαλείται τόσο στο κτίριο όσο και στο περιεχόμενο του ασφαλιζομένου από διάρρηξη και η οποία χαρακτηρίζεται από βίαιη είσοδο ή έξοδο.

Υπερασφάλεια Κατοικίας (επιλογή πακέτων ωφελημάτων)
Βασικές Καλύψεις:
Φωτιά, Κεραυνός ή Αστραπή
Φωτιά από Δάσος
Φωτιά από Βραχυκύκλωμα
Καπνός από Φωτιά
Έκρηξη
Σεισμός ή Ηφαιστειογενής Έκρηξη
Θύελλα ή Καταιγίδα και Πλημμύρα
Πρόσκρουση στα Κτίρια
Πτώση Αεροσκάφους
Τυχαία Διαφυγή Υδάτων ή Πετρελαίου Θέρμανσης


Επιπρόσθετες καλύψεις ανάλογα με το πακέτο επιλογής
Διερευνητικά Έξοδα Εντοπισμού Βλάβης σε Σωλήνες
Αξία Απολεσθέντος Ύδατος ή Πετρελαίου Θέρμανσης
Αστική Ευθύνη
Έξοδα Προσωρινής Στέγασης
Έξοδα Αμοιβής Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών
Έξοδα Απομάκρυνσης Ερειπίων
Τυχαία Θραύση Καθρεφτών
Προσωπικά Ατυχήματα (Για τον Ασφαλισμένο και το/τη σύζυγο)
Τρόφιμα, Ποτά και άλλες Προμήθειες
Χρήματα
Περιεχόμενα σε Εξωτερικούς Χώρους
Τυχαία Ζημιά σε Εξωτερικές Κεραίες Τηλεοπτικής ή Δορυφορικής Λήψης και σε Εξωτερικές Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας
Τυχαία Πτώση:
(α) Δένδρων ή κλαδιών, εξαιρουμένης τυχαίας πτώσης που προκαλείται από κλάδεμα.
(β) Πασσάλων ηλεκτρισμού ή τηλεπικοινωνίας
Κακόβουλη Ζημιά
Οχλαγωγίες, Εργατικές ή Πολιτικές Αναταραχές, Απεργίες ή Ανταπεργίες
Αντικατάσταση Περιεχομένων με Καινούργια