Σχετικά μ'εμάς

Προφίλ

Η εταιρεία Αγριδιώτης Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Μεσάζοντες και Σύμβουλοι Λτδ, ιδρύθηκε το 1987 από τον επιτυχημένο ασφαλιστή κ. Ανδρέα Αγριδιώτη ο οποίος ξεκίνησε τη καριέρα του στην ασφαλιστική βιομηχανία το 1962. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία από τον υιό του ιδρυτή, κ. Χριστόφορο Αγριδιώτη , τόσο στο τομέα των Γενικών Ασφαλειών όσο και στο τομέα των Ασφαλειών Ζωής και Υγείας.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της διεύθυνσης και του προσωπικού μαζί με τη συνεχή προσπάθεια για πρόοδο, ανάπτυξη των γνώσεων και καλύτερη ποιότητα της εξυπηρέτησης έχουν καταξιώσει την εταιρεία ψηλά στη συνείδηση των συνεργατών, συναδέλφων και πελατών.
Η εταιρεία λειτουργεί ως γραφείο έκδοσης συμβολαίων και οπισθογραφήσεων και συμβουλεύει τους πελάτες για τυχόν απαιτήσεις που προκύπτουν.

Συνεργάζεται με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες όπως η Commercial General Insurance Ltd με το καθεστώς γενικής αντιπροσωπείας στον γενικό κλάδο, την Universal Life ως εταιρεία πρακτόρευσης στον κλάδο ζωής και υγείας και επίσης με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες μέσω άλλων συνεργασιών ως εταιρεία μεσαζόντων.
Η εταιρεία έχει άδεια εξασκήσεως εργασιών από τον Έφορο ασφαλιστικών εταιρειών Κύπρου (αρ. πιστοποιητικού 5976) και είναι μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Π.Σ.Ε.Α.Δ.) καθώς επίσης και του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
Τα γραφεία μας βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της Λευκωσίας, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ αρ. 17.

Η Αποστολή μας

Με κριτήριο την προσήλωση σε επαγγελματικές μεθόδους και ενέργειες και την τήρηση του κώδικα ηθικής δεοντολογίας θέλουμε να διατηρηθούμε ψηλά στις συνειδήσεις των συνεργατών, συναδέλφων και πελατών.

Μέσα από την συνεργασία μας με αξιόλογους και αξιόπιστους ασφαλιστικούς οργανισμούς, προσφέρουμε ασφαλιστικές λύσεις τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, επιδιώκοντας την ολοκληρωμένη προστασία στους πελάτες μας.

Οι Στόχοι μας

Να συνεχίσουμε να ενεργούμε με γνώμονα το συμφέρον των πελατών που μας εμπιστεύονται διατηρώντας και ακολουθώντας επαγγελματικά πρότυπα της ασφαλιστικής βιομηχανίας, μένοντας έτσι σταθεροί στον αρχικό στόχο ίδρυσής μας.

Θα εστιάσουμε την παραπάνω προσπάθεια με συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση των υπηρεσιών μας καθώς και με την επιλογή συνεργασίας με αξιόπιστους ασφαλιστικούς οργανισμούς.